Rozliczenie indeksów oraz wnioski o przyznanie stypendium

Informujemy, że uzupełnione indeksy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca. Do indeksu należy dołączyć sprawozdanie z etapu wykonywania pracy doktorskiej.

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok 2017/2018 można składać razem z indeksem lub do 8 września. Do wniosku musi być dołączona opinia Opiekuna Naukowego o działalności dydaktycznej.

Seminaria na Ochocie

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Seminaria na Ochocie - tym razem połączone ze szkołą letnią Mamy Tylko Jedna Planeta. Naszym gościem będzie Pan prof. Krzysztof Jagła, biolog rozwoju zajmujący się badaniami miogenezy.

Seminarium "Diversification of cell fates during myogenesis - lessons from Drosophila"  odbędzie się w poniedziałek, 30 listopada o godz. 12.30 w sali 103B Wydziału Biologii UW, Miecznikowa 1.

prof. Krzysztof Jagła pracuje w Genetics, Reproduction and Development

(GReD) Insitutute w Clermont-Ferrand we Francji gdzie zajmuje stanowisko Research Director INSERM GReD i kieruje zespołem badawczym "Diversification of muscle and heart cells". Przewodniczy French Society of Developmental Biology jest także członkiem INSERM Scientific Commission 2.

Stypendia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że do 11 września 2015 r. można składać wnioski o stypendia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016.

Do wniosku prosimy o dołącze­nie opinii Opiekuna Naukowego. Wnioski zło­żone po wyzna­czo­nym terminie, nie­komple­tne oraz bez opinii Opiekuna, nie będą roz­patrywane.

Subskrybuj zawartość