Kontakt

Studia doktoranckie dla obywateli polskich:

Studium Doktoranckie I Wydziału Lekarskiego, Uczelniane Kolegium Studiów Doktoranckich

Justyna Dzwonkowska

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 218

tel. (22) 57-20-254, fax (22) 57-20-200

justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl

 

Studium Doktoranckie II Wydziału Lekarskiego, Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

mgr Małgorzata Majewska

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 218

tel. (22) 57-20-218, fax (22) 57-20-200

malgorzata.majewska@wum.edu.pl

 

Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego, Studium Doktoranckie Wydziału Nauki o Zdrowiu

Oliwia Markiewicz

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 218

Tel. (22) 57-20-200, fax (22) 57-20-200

oliwia.markiewicz@wum.edu.pl