Sesja sprawozdawcza

Informujemy o terminach Sesji sprawozdawczej dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego:

  • 1.03 – doktoranci IV roku i na przedłużeniu studiów
  • 8.03 – doktoranci III roku
  • 23.03 – doktoranci II roku
  • 6.04 – doktoranci I roku

Sesje odbędą się od godz. 10.00 w Sali posiedzeń Rady Wydziału. Prosimy o wcześniejsze przybycie (godz. 9.20) oraz przyniesienie ze sobą prezentacji w wersji elektronicznej.

W trakcie sesji oceniane będą prezentacje dotychczasowych wyników pracy naukowej. Ocena wystąpienia obej­muje zarówno stronę graficzną, jak i merytoryczną.

Wskazówki dotyczące przygotowania prezentacji:

BIOSTATYSTYKA – przygotowanie do zajęć

Uprzejmie informujemy, że Doktorantów zgłaszających się na ćwiczenia z „Podstaw Biostatystyki” obowiązuje podstawowa wiedza z programu MS Excel oraz podstawowa wiedza z seminarium. Dokument określający wymagany zakres wiedzy i umiejętności – do pobrania.

Powyższe wymagania umieszczone są na stronie internetowej od 24.02.2012 r.

Sesja sprawozdawcza Wydziału Farmaceutycznego

Informujemy o terminach Sesji sprawozdawczej dla doktorantów Wydziału Farmaceutycznego:

  • 25.02 – doktoranci IV roku i na przedłużeniu studiów
  • 3.03 – doktoranci III roku
  • 10.03 – doktoranci II roku
  • 7.04 – doktoranci I roku

Sesje odbędą się od godz. 9.30 w Sali posiedzeń Rady Wydziału. Prosimy o wcześniejsze przybycie (godz. 9.00) oraz przyniesienie ze sobą prezentacji w wersji elektronicznej.

W trakcie sesji oceniane będą prezentacje dotychczasowych wyników pracy naukowej. Ocena wystąpienia obej­muje zarówno stronę graficzną, jak i merytoryczną.

Wymagania, jakim powinny odpowiadać prezentacje:

Statystyka – zajęcia dla Wydziału Farmaceutycznego

Zajęcia ze „Statystyki w farmaceutycznych badaniach naukowych” będą odbywać się we czwartki w godz. 12:00–14:00 w sali B w gmachu Wydziału Farmaceutycznego. Pierwsze spotkanie odbędzie się 1 października 2015 r.

Subskrybuj zawartość