Komunikat w sprawie wymogów dotyczących prezentacji na Sesję Sprawozdawczą WNoZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego WNoZ odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r. od godz. 10.00 w Sali 8 CBI.
Obecność podczas Sesji jest obowiązkowa dla wszystkich Doktorantów WNoZ.
Sprawozdają Doktoranci IV roku oraz przedłużający studia.
Przewidziany czas wystąpienia: 10 min. prezentacja, 5 min. dyskusja.
Osoby sprawozdające prosimy o przygotowanie prezentacji w Power Point oraz wersji wydruku z pod­pisem Promotora.

BIOSTATYSTYKA – przygotowanie do zajęć

Uprzejmie informujemy, że Doktorantów zgłaszających się na ćwiczenia z „Podstaw Biostatystyki” obowiązuje podstawowa wiedza z programu MS Excel oraz podstawowa wiedza z seminarium. Dokument określający wymagany zakres wiedzy i umiejętności – do pobrania.

Powyższe wymagania umieszczone są na stronie internetowej od 24.02.2012 r.

Subskrybuj zawartość