Sprawy bytowe

Sprawami bytowymi Doktorantów WUM (stypendia socjalne, akademiki, stypendia Rektora itp.) zajmuje się Sekcja Świadczeń dla Studentów w Biurze Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich WUM.

Informacje o pracy Biura Spraw Studenckich znajdują się na stronie: http://bss.wum.edu.pl