Biostatystyka

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Dr Lewandowskiego informuję, że pojawiły się nowe materiały na platformie Microsoft teams.

OGŁOSZENIE

W związku z zapytaniami Doktorantów, Dyrektor Uczelnianego Studium Doktoranckiego Prof. Bożena Kociszewska-Najman podjęła decyzję o możliwości rozliczenia roku akademickiego 2019/2020 na podstawie skanu karty przebiegu studiów (wzór do pobrania) z uzyskanymi wpisami. Karta zostanie później doklejona do indeksu.

UWAGA! Jednocześnie informujemy, że nadal obowiązuje Rozporządzenie Rektora w sprawie zapobieganiu Covid-19 i Doktoranci bez wyraźnej konieczności nie powinni stawiać się w jednostkach po wpisy, a każdy uzasadniony przypadek musi być poprzedzony zgodą jednostki dokonującej wpisu (należy wcześniej skontaktować się telefonicznie lub mailowo z osobą zaliczającą przedmiot). Osoby rozliczające się planowo we wrześniu będą miały możliwość skorzystania z formy wpisu w indeksie lub wpisu na karcie, która zostanie później wklejona do indeksu.

Nabór wniosków o przyznanie zwiększenia stypendiów dla 30% najlepszych doktorantów z dotacji projakościowej na 2020 r.

Komunikat Prof. dr hab. Barbary Górnickiej Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia (załącznik)

 1. termin składania wniosków: od 22.06.2020 do 31.07.2020 (wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane)
 2. wykaz dokumentów składanych przez doktoranta:
  1. wniosek o przyznanie stypendium (do pobrania)
  2. opinia opiekuna naukowego o działalności dydaktycznej za rok akademicki 2018/2019
  3. dokumenty potwierdzające osiągnięcie (np. I-sza strona czasopisma/książki, I-sza strona artykułu i spis treści, zaświadczenia, certyfikaty),
  4. zaświadczenie promotora lub pierwszego autora/ kierownika grantu o procentowym udziale doktoranta (w przypadku doktoranta, który nie jest jedynym autorem/wykonawcą)
 3. tryb składania wniosków: wszystkie wyżej wymienione dokumenty (wniosek i załączniki) doktorant przesyła mailem w formacie pdf lub jpg (skany, zdjęcia) na adres:

  edyta.berent@wum.edu.pl - doktoranci z limitu Wydziału Lekarskiego

  justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl - doktoranci z limitu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Informacja z przedmiotu historia medycyny od Pani Doktor Skrzypek

Szanowni Państwo Doktoranci,
w sprawie wyników z przedmiotu historia medycyny, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Sekre­tariatem Studium Historii Medycyny, w godzinach jego pracy, pod numerem podanym na stronie internetowej Jednostki.

Komunikat dotyczący terminu rozliczenia roku akademickiego 2019/2020

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Dyrektora Uczelnianego Studium Doktoranckiego.

Zajęcia z biostatystyki z Dr Lewandowskim

Uprzejmie informuję, że pierwsze zajęcia z biostatystyki w programie Microsoft teams odbędą się 01.06.2020 od godz. 15.30 dla grupy 1. Grupa druga zaczyna zajęcia 03.06.2020 od godz. 17.00.

Bioetyka farmaceutyczna

Szanowni Państwo,

w sprawie zajęć proszę kontaktować się z Panią dr Marią Turos na e-mail: maria.turos@wum.edu.pl

Nastąpiła znacząca zmiana. Zajęcia będą miały charakter samodzielny. W załączniku "etyka" przesyłamy  niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu.

Dodatkowe informacje otrzymają Państwo bezpośrednio drogą mailową po skontaktowaniu się z Panią dr Marią Turos. W ten sam sposób przekazana będzie przez Panią Doktor informacja dotycząca formy zaliczenia przedmiotu. Przedmiot zaliczony powinien być do końca letniego semestru roku akademickiego 2019-20.

Humanistyczne podstawy medycyny

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że dwa zajęcia z humanistycznych podstaw będą mieć inne terminy, zostają odwołane zajęcia z 20 i 22.05. zostaną one przesunięte na 27 i 29.05. Przypominam, że wszystkie terminy są obowiązkowe do zaliczenia zajęć.

Subskrybuj zawartość