Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Biuro Projektów WUM informuje, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe."

Materiały informacyjne znajdują się na stronie Biura Projektów WUM lub na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Termin składania wniosków: do zamknięcia konkursu (do wyczerpania środków).